Výběrová řízení:

Výběrová řízení:

Na požadavek investora zpracujeme Zadávací dokumentaci dle příslušných zákonů, vyhlášek a předpisů (vyhl. 230/2012 Sb.) včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr.

Při vyhodnocení zadávacího řízení spolupracujeme s investorem po formální i technické stránce.

rozpocet1

rozpocet2